Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 216 572 55 60
logo
 

İş Hukuku

CALIBRE HUKUK, tüzel kişi niteliğindeki müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile birlikte çalışarak, işe alım anından iş akdinin feshi sürecine kadar bütün  süreçlerine hukuka uygun hale getirilmesini sağlamakta ve zaman zaman müvekkil şirket uygulamalarının mevzuata uygunluğunu sağlamak adına çalışmalar yürütmektedir.Yine bu kapsamda müvekkiller ile çalışanları arasında vuku bulan İŞ Hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların arabuluculuk ve dava süreçleri yürütülmektedir.

CALIBRE HUKUK, İşverenler alehine kıdem, ihbar, fazla mesai alacağı, işe iade gibi taleplerle açılacak olan İş Hukuku davalarında gerçek kişi niteliğindeki müvekkillerine de hizmet vermektedir. Bu kapsamda arabuluculuk ve dava süreçleri de tarafımızca yürütülmektedir.