Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 216 572 55 60
logo
 

İcra İflas Hukuku

CALIBRE HUKUK, gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki müvekkillerimizin alacaklarının tahsili amacıyla başlatılan icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti ve tahsili için titiz bir çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi süreçleri de ofisimizce yürütülmektedir.